Thông báo số 46: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022 (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 09 Tháng 12 2021 07:07

      BỘ NÔNG NGHIỆP&PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


              
Số: 46/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày  08  tháng 12 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

 (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)         

 

Theo Thông báo số 1939/HVN-TB ngày 02/11/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021 (trừ sinh viên khóa 66, lịch thu tiền học phí bổ sung đối với sinh viên khóa 66 sẽ có thông báo sau).

Đọc thêm...
 
Thông báo số 45: V/v Thông báo kết quả thay đổi thông tin đăng kí thuế thu nhập cá nhân 2021
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 30 Tháng 11 2021 03:03

               BỘ NÔNG NGHIỆP                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc    

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

              Số:  45 /TB-TCKT                                                 Hà Nội, ngày 24  tháng 11  năm 2021

                                   

THÔNG BÁO

V/v Thông báo kết quả thay đổi thông tin đăng kí thuế thu nhập cá nhân 2021

 

               Kính gửi :    - Lãnh đạo các đơn vị

                                    - Cán bộ, viên chức trong Học viện

 

Ngày 18/08/2021, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) ban hành Thông báo số 33/TB-TCKT triển khai về việc thay đổi thông tin đăng kí thuế thu nhập cá nhân.

Đọc thêm...
 
Công văn số 106/HVN-TCCB: V/v góp ý dự thảo Quy chế Tài chính của Học viện
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 25 Tháng 11 2021 01:53

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số: 106 /TB-TCCB

    V/v góp ý dự thảo Quy chế Tài chính                         Hà Nội, ngày  24  tháng 11  năm 2021
 
 

 

                  Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 43: V/v làm thẻ sinh viên và mở tài khoản cho sinh viên khóa 66
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 08 Tháng 11 2021 11:16

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 43 /TB-TCKT                                                       Hà Nội, ngày  08  tháng 11  năm 2021

 

                                            THÔNG BÁO

            V/v làm thẻ sinh viên và mở tài khoản cho sinh viên khóa 66 

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) khóa 66 của Học viện về việc làm thẻ sinh viên và mở tài khoản thẻ E-partners (ATM) như sau:

1. Đối tượng và yêu cầu

            Đối tượng: Tất cả sinh viên bậc đại học, liên thông khóa 66.

            Yêu cầu:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 42: Thời gian nhận chứng từ kế toán năm 2021
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 06 Tháng 11 2021 08:53
Thông báo số 42: Thời gian nhận chứng từ kế toán năm 2021 (File thông báo đính kèm)
 


Trang 7 của 68
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541