Thông báo số 854: V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022 (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 20 Tháng 5 2022 09:55

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số:  854/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

                            

 

                                              THÔNG BÁO

            V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022

                                      (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 25/04/2022, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 695/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2021-2022 cho sinh viên và học viên cao học. Hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2022.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 695: V/v thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 25 Tháng 4 2022 01:41

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số: 695/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

                            

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) và học viên cao học (HV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021 - 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Công văn số 694: V/v kết quả đăng ký người phụ thuộc không thành công của đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 25 Tháng 4 2022 01:34

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

 

Số:  694/HVN-TCKT

V/v kết quả đăng ký người phụ thuộc không  thành công của đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022

                  Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022       


                                        Kính gửi:      - Trưởng các đơn vị

- Cán bộ viên chức và người lao động trong Học viện

 

Ngày 15/02/2022, Học viện đã ban hành Công văn số 03/CV-TCKT về việc triển khai đăng ký người phụ thuộc (NPT) của đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022. Trên cơ sở nguyện vọng đăng ký và hồ sơ đăng ký của cán bộ viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ), Học viện đã thực hiện kê khai đăng ký NPT năm 2022 với cơ quan thuế. Tuy nhiên trong quá trình kê khai đăng ký, hệ thống đã báo lỗi đối với một số hồ sơ đăng ký NPT. Học viện thông báo kết quả lỗi đăng ký NPT năm 2022 với các nội dung sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 11: V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021 – 2022 (Thông báo lần 3)
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 04 Tháng 4 2022 04:37

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 11/TB-TCKT

 Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

                            

                                               THÔNG BÁO

      V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021 – 2022

                                                      (Thông báo lần 3)

 

Theo các Thông báo số 04/TB-TCKT ngày 18/2/2022 và 08/TB-TCKT ngày 09/3/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 1, Học kì II, năm học 2021-2022, thời hạn nộp học phí là đến 16 giờ 00 ngày 15/3/2022; Thông báo số 10/TB-TCKT ngày 18/3/2022, gia hạn thời gian thu tiền học phí đến 16 giờ 00 ngày 25/3/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí, vẫn còn một số sinh viên (SV) và học viên cao học (HV) chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 10: V/v gia hạn thời gian thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021 – 2022 (Thông báo lần 2)
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 18 Tháng 3 2022 07:38

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số: 10/TB-TCKT

 Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

                            

                                          THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021 – 2022

                                               (Thông báo lần 2)

 

Theo các Thông báo số 04/TB-TCKT ngày 18/02/2022 và 08/TB-TCKT ngày 09/03/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 1 Học kì II, năm học 2021-2022, thời hạn nộp tiền học phí là đến 16 giờ 00 ngày 15/03/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí, vẫn còn một số sinh viên và học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Đọc thêm...
 


Trang 3 của 68
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541