Thông báo số 51: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý IV năm 2021 cho cán bộ, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 02:50

          BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                      Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc                       

              Số:  51/TB-TCKT                                   Hà Nội, ngày 24  tháng  12  năm 2021

 

                                               THÔNG BÁO

                           V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý IV năm 2021 cho cán bộ, viên chức và người lao động


                       Kính gửi: Trưởng các đơn vị 

 Căn c Quyết định s 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định Qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ; 

Đọc thêm...
 
Thông báo số 50: V/v Gia hạn lịch thu tiền học phí học viên cao học Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022 (Thông báo lần 2)
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 20 Tháng 12 2021 02:15

        BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                             Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

           

              Số: 50/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày  20  tháng 12 năm 2021

 

 

                                              THÔNG BÁO

V/v Gia hạn lịch thu tiền học phí học viên cao học Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

                                                       (Thông báo lần 2) 

 

Theo Thông báo số 1938/HVN-TB ngày 02/11/2021 và 48/TB-TCKT ngày 08/12/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện), về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021 (trừ học viên cao học khóa 30 nhập học đợt 2 năm 2021). Nhưng khi hết hạn nộp học phí (15/12), vẫn còn một số học viên do nhiều lý do chưa hoàn thành học phí và có mong muốn nộp học phí. Thể theo nguyện vọng của các học viên này, Học viện gia hạn lịch thu học phí đến 16g00 ngày 27/12/2021 (thứ 2).

Đọc thêm...
 
Thông báo số 49: V/v Gia hạn lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022 (Thông báo lần 2)
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 20 Tháng 12 2021 02:09

      BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


              
Số: 49/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày  20  tháng 12 năm 2021 

 

 

                                                 THÔNG BÁO

      V/v Gia hạn lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

                                                            (Thông báo lần 2) 

 

Theo Thông báo số 1939/HVN-TB ngày 02/11/2021 và 46/TB-TCKT ngày 08/12/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện), về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021 (trừ sinh viên khóa 66, lịch thu tiền học phí được thông báo riêng). Nhưng khi hết hạn nộp học phí (15/12), vẫn còn một số sinh viên do nhiều lý do chưa hoàn thành học phí và có mong muốn nộp học phí. Thể theo nguyện vọng của các sinh viên này, Học viện gia hạn lịch thu học phí đến 16g00 ngày 27/12/2021 (thứ 2).

Đọc thêm...
 
Thông báo số 48: V/v lịch thu tiền học phí học viên cao học Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022 (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 10 Tháng 12 2021 09:46

       BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


              
Số: 48/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày  10  tháng 12 năm 2021 

 

 

                                           THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí học viên cao học Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

                                    (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)        

 

Theo Thông báo số 1938/HVN-TB ngày 02/11/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 đối với học viên cao học hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021 (trừ học viên cao học khóa 30 nhập học đợt 2 năm 2021 (nhập học tháng 10/2021).

Đọc thêm...
 
Thông báo số 47: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên khóa 66
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 10 Tháng 12 2021 09:43

     BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                             Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 


              Số: 47/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày 10  tháng 12 năm 2020

 

                                              THÔNG BÁO

                            V/v lịch thu tiền học phí sinh viên khóa 66 

                            

1. Hình thức và đối tượng

            Hình thức: Thu học phí bằng chuyển khoản, sinh viên (SV) nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV).

            Đối tượng:

+ Sinh viên khóa 66 (bao gồm cả lưu học sinh thuộc diện tự túc kinh phí).

(Đối với SV diện cử tuyển, sinh viên vẫn phải đóng học phí, Học viện chi trả học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về).

Đọc thêm...
 


Trang 6 của 68
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541