Thông báo số 1600: V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2021 – 2022 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 16 Tháng 9 2021 10:46

     BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                           Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


         
Số: 1600/HVN-TCKT                                                   Hà Nội, ngày 16 tháng  09 năm 2021 

 

                                          THÔNG BÁO

             V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2021 – 2022

                                             đối với học viên cao học

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả học viên cao học (HV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2021 - 2022 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo: Cách tra cứu số tiền cần có trong tài khoản cho thu học phí Đợt 1
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 03 Tháng 9 2021 06:31

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2021

 

                                               THÔNG BÁO

                 Cách tra cứu số tiền cần có trong tài khoản cho thu học phí Đợt 1 


         

          Theo thông báo số 1522/HVN-TCKT ngày 31/08/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thu học phí Đợt 1, Học kì I, năm học 2021-2022, số tiền thu Đợt 1 là 50% học phí Học kì I và nợ cũ (nếu có), với sinh viên có học phí và nợ > 2 triệu đồng; Trường hợp số tiền tổng số nhỏ hơn 2 triệu đồng thì sẽ thu toàn bộ (chi tiết xem tại: https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/thong-bao-lich-thu-tien-hoc-phi-dot-1-hoc-ki-i-nam-hoc-2021-2022-51888). 

Đọc thêm...
 
Thông báo số 1522: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 1, học kì I, năm học 2021 – 2022
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 31 Tháng 8 2021 05:35


      BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


      
Số:1522/HVN-TCKT                                           Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021 

 

 

                                               THÔNG BÁO

               V/v lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 1, học kì I, năm học 2021 – 2022   

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2021 - 2022 như sau (File thông báo đính kèm):

1. Hình thức và đối tượng

            Hình thức: Thu học phí bằng chuyển khoản

            Đối tượng: Tất cả sinh viên bậc đại học, cao đẳng, liên thông, hệ vừa làm vừa học nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học). Đối với SV diện cử tuyển, SV vẫn đóng tiền học phí vào tài khoản, Học viện chỉ trả học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 33: V/v Thay đổi thông tin đăng kí thuế thu nhập cá nhân
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 18 Tháng 8 2021 10:05

                BỘ NÔNG NGHIỆP                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc    

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

              Số:  33 /TB-TCKT                                                 Hà Nội, ngày 18  tháng 08  năm 2021

                                   

                                                THÔNG BÁO

                           V/v Thay đổi thông tin đăng kí thuế thu nhập cá nhân

 

               Kính gửi :    - Lãnh đạo các đơn vị

                                    - Cán bộ, viên chức trong Học viện

 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, 3, Điều 36, Luật Quản lý thuế 2019, khi thay đổi thông tin đăng kí thuế thì người nộp thuế cần thông báo thay đổi thông tin đăng kí thuế theo quy định pháp luật.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 31: V/v thu học phí bổ sung cho sinh viên còn nợ học phí để đăng kí học kì I, năm học 2021-2022
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 02 Tháng 8 2021 10:25

        BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


              Số:  31 /TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày 02  tháng 08 năm 2021

 

                                                        THÔNG BÁO

 

                      V/v thu học phí bổ sung cho sinh viên còn nợ học phí
                                 để đăng kí học kì I, năm học 2021-2022

 

Trong Học kì II, năm học 2020 -2021, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) đã ban hành Thông báo số 16/TB-TCKT ngày 16/04/2021, Thông báo số 22/TB-TCKT ngày 31/05/2021, Thông báo số 25/TB-TCKT ngày 25/06/2021, và Thông báo số 27/TB-TCKT ngày 07/07/2021 về lịch thu học phí và gia hạn lịch thu học phí Học kì II, năm học 2020-2021. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số sinh viên vì nhiều lý do như còn nợ cũ và không đăng kí học trong Học kỳ II, năm học 2020-2021, chậm nộp học phí học kì này, hay bảo lưu nhưng nay mong muốn được nộp học phí để đăng kí Học kì I, năm học 2021-2022.

Đọc thêm...
 


Trang 9 của 68
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541