Thông báo số 1429: V/v thu tiền học phí trong học kì hè, năm học 2021-2022
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 15 Tháng 7 2022 17:06

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

 

Số: 1429/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày  14  tháng 07 năm 2022

                            

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí trong học kì hè, năm học 2021-2022

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên của Học viện lịch thu tiền học phí trong học kì hè, năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1.     Học phí thu trong kì hè:

 Học viện thực hiện thu học phí trong kỳ hè như sau:

Đọc thêm...
 
Quyết định mức thu học phí năm học 2022-2023
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 10:56

 Quyết định số 3609/QĐ-HVN ngày 29 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về Mức thu học phí năm học 2022-2023

 
Thông báo số 1031: V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022 (Thông báo lần 3)
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 13 Tháng 6 2022 09:54

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 1031/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022

                            

 

                                                             THÔNG BÁO

              V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022

                                                          (Thông báo lần 3)  

       

Theo các Thông báo số 695/HVN-TCKT ngày 25/04/2022 và số 854/HVN-TCKT ngày 20/05/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2021-2022, thời hạn nộp học phí là đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2022; Thông báo số 956/HVN-TCKT ngày 02/06/2022, gia hạn thời gian thu tiền học phí đến 16 giờ 00 ngày 10/06/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí, vẫn còn một số sinh viên và học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 956: V/v gia hạn thời gian thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022 (Thông báo lần 2)
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 03 Tháng 6 2022 01:50

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

____________________________

Số: 956/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày  02  tháng  06  năm 2022

                            

 

                                            THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022

                                                  (Thông báo lần 2)

 

Theo các Thông báo số 695/HVN-TCKT ngày 25/04/2022 và số 854/HVN-TCKT ngày 20/05/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2021-2022, thời hạn nộp tiền học phí là đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí, vẫn còn một số sinh viên và học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 854: V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022 (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 20 Tháng 5 2022 09:55

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số:  854/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

                            

 

                                              THÔNG BÁO

            V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022

                                      (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 25/04/2022, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 695/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 2, Học kì II, năm học 2021-2022 cho sinh viên và học viên cao học. Hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2022.

Đọc thêm...
 


Trang 9 của 74
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541