Thông báo số 01: V/v tặng tiền quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho sinh viên, học viên cao học đang học tập tại Học viện
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 26 Tháng 1 2022 10:47

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

            Số :01/HVN-TCKT

 

 

                            Hà Nội, ngày 25  tháng 01  năm 2022

                                                         THÔNG BÁO

                       V/v tặng tiền quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

                       cho sinh viên, học viên cao học đang học tập tại Học viện

 

           Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Học viện tặng quà tết cho sinh viên, học viên cao học hiện đang học tập tại Học viện bằng hiện vật. Tuy nhiên, trước sự ảnh hưởng của dịch covid - 19, Học viện tổ chức cho sinh viên, học viên cao học học tập và nghiên cứu theo hình thức trực tuyến. Do vậy, Học viện tặng quà Tết bằng tiền cho sinh viên, học viên cao học cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 54: V/v xác nhận thu nhập, số thuế thu nhập cá nhân năm 2021
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 14 Tháng 1 2022 08:37

                      BỘ NÔNG NGHIỆP                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

           VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

               Số : 54/TB-TCKT                                       Hà Nội, ngày  14  tháng  01  năm 2022

 

                                                                        THÔNG BÁO

                                     V/v xác nhận thu nhập, số thuế thu nhập cá nhân năm 2021

                                                                                             

               Kính gửi :    Lãnh đạo các đơn vị

                                   Cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Học viện

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế (Luật số 38/2019/QH14) và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (Nghị định 126) về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thuộc đối tượng phải kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quý. Cho nên, hình thức nộp thuế cũng phải thực hiện theo quý. Do vậy, Học viện thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 53: V/v Bổ sung lịch thu tiền học phí học viên cao học Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022 (Thông báo lần 3)
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 06 Tháng 1 2022 02:59

      BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

              Số: 53/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày  06  tháng 01 năm 2022

 

 

                                           THÔNG BÁO

V/v Bổ sung lịch thu tiền học phí học viên cao học Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

                                                    (Thông báo lần 3) 

 

Theo Thông báo số 1938/HVN-TB ngày 02/11/2021 và 48/TB-TCKT ngày 08/12/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện), về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021 (trừ học học viên cao học khóa 30 đợt 2, nhập học tháng 10/2021); Thông báo số 50/TB-TCKT ngày 20/12/2021, gia hạn lịch thu tiền học phí đến 16g00 ngày 27/12/2021. Tuy nhiên, vẫn còn một số học viên cao học chưa hoàn thành học phí học kì 1 do ở khu cách li, do dịch bệnh.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 52: V/v Bổ sung lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022 (Thông báo lần 3)
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 06 Tháng 1 2022 02:56

     BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


              Số: 52/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày  06  tháng 01 năm 2022

 

 

                                             THÔNG BÁO

V/v Bổ sung lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

                                                     (Thông báo lần 3) 

 

Theo Thông báo số 1939/HVN-TB ngày 02/11/2021 và 46/TB-TCKT ngày 08/12/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện), về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021 (trừ sinh viên khóa 66); Thông báo số 49/TB-TCKT ngày 20/12/2021, gia hạn lịch thu tiền học phí đến 16g00 ngày 27/12/2021. Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành học phí học kì 1 do ở khu cách li, do dịch bệnh.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 09: V/v nộp nghĩa vụ tài chính năm 2021
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 30 Tháng 12 2021 06:21

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số:  09/TB-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28  tháng 12 năm 2021

 

                                                          THÔNG BÁO

                                        V/v nộp nghĩa vụ tài chính năm 2021

                            Kính gửi: Các viện, trung tâm, công ty trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam            

                                             (gồm các trung tâm thuộc khoa)

Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động các viện, trung tâm và công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-NNH ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Quyết định số 4374/QĐ-HVN ngày 31/12/2015 và Quyết định số 963/QĐ-HVN ngày 12/4/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý hoạt động các viện, trung tâm, công ty;

Đọc thêm...
 


Trang 5 của 68
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541