Giới thiệu chung


 Ban Tài chính và Kế toán, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trường ÐH Nông nghiệp Hà Nội) là Ban chức năng trong hệ thống cơ cấu tổ chức của Học viện, Ban có trách nhiệm giúp Ban Giám đốc quản lý tài chính chung toàn Học viện. Ban đuợc thành lập cùng ngày thành lập trường, ngày 12 tháng 10 năm 1956, theo Nghị định số 53/NL-NÐ của Bộ Nông Lâm, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Những năm qua, Ban Tài chính và Kế toán đã góp phần cùng toàn Học viện (Trường) vuợt qua  mọi sự khó khăn, gian khổ để xây dựng Học viện (Trường) ngày càng lớn mạnh. Hiện nay, Ban Tài chính và Kế toán ngày càng phát huy các phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ đi trước để phát triển ngày một vững mạnh về tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện trong thời kỳ đổi mới của Học viện (Trường).


 
Các thế hệ lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
 
 

Họ và tên

Thời gian

Nguyễn Kim

1956 - 1982

Ðoàn Tử Lâm

1983 - 1996

PGS.TS. Quyền Ðình Hà

1996 - 2006

PGS TS Bùi Bằng Đoàn

2006 - 2011

ThS Ngô Văn Trạm

2011 - 2012

PGS TS Phạm Văn Hùng

2012 - 2022 

PGS. TS Trần Quang Trung

2022 - nay

 
 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541